Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Marlie Caris (https://www.marliecaris.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Marlie Caris betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Marlie Caris.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Marlie Caris berusten bij Marlie Caris . Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Marlie Caris is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Marlie Caris, marlie@marliecaris.nl

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Marlie Caris geeft Marlie Caris geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Marlie Caris.
Marlie Caris kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Marlie Caris, de onmogelijkheid de website van Marlie Caris te gebruiken, uit de levering van diensten door Marlie Caris of het gebrek aan levering van diensten door Marlie Caris.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Marlie Caris wordt regelmatig bijgewerkt. MarlieCaris behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Marlie Caris te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2020.