Ubuntu

De wereld staat compleet op z’n kop. Allemaal worden we op welke manier dan ook geraakt door het virus COVID-19.

Het is niet meer “ik” maar “wij!”

Ubuntu, noemen de mensen uit Zuid-Afrika het, oftewel: ik ben, omdat wij zijn. Er is geen eenduidige definitie van het concept Ubuntu maar de kern draait wel om menselijkheid. Het idee is dat een mens alleen gelukkig kan zijn als anderen dat ook zijn en dat een mens zelf lijdt op het moment dat deze een ander ziet lijden. Op die manier zijn we allemaal met elkaar verbonden en hoeft niemand jaloers of wraakzuchtig te zijn. Met Ubuntu is het daarom makkelijker om te delen, in materiële en immateriële zaken, te vergeven en in te grijpen bij onrecht dat een ander aangedaan wordt. Het idee van Ubuntu is dat je in eerste instantie onderdeel bent van een gemeenschap. Pas daarbinnen vind je je plek als individu.

Bisschop Desmond Tutu zegt: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel. Alleen samen kunnen we ooit menselijk zijn. Samen is de enige manier waarop we vrij kunnen zijn.”

De gedachte…….

De gedachte dat ik onderdeel ben van een groter geheel is een hele mooie gedachte. Ik ben moeder omdat ik 2 fantastische zonen heb, ik ben dochter omdat ik ouders heb, ik ben coach omdat ik cliënten heb en zo kan ik nog wel even doorgaan. Om “ik” te mogen en kunnen zijn heb ik alle mensen die er in mijn omgeving zijn ook nodig.

Zonder “wij” zou er geen “ik” zijn.

Hoe het de komende tijd ook allemaal zal gaan, ik heb geen idee maar ik wens jullie alle goeds en Ubuntu toe. Zorg goed voor de mensen om jullie heen, dan wordt er ook goed voor jezelf gezorgd!

Liefs Marlie