Klankbord

Misschien vind je het al voldoende om een luisterend oor aan te treffen. Iemand die zonder oordeel naar jouw verhaal luistert. Het maakt niet uit waarover, ook over die dingen waarover je denkt met niemand te kunnen praten. Ik fungeer als jouw klankbord, mét beroepsgeheim. Want, soms is erover kunnen praten al voldoende.